top of page

מדיניות החנות

הוראות התקנון:
 • אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה הוא תנאי מוקדם לתוקף הקנייה.

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות.

 • גלישה באתר החנות ורכישת מוצר בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

 • החנות תאפשר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה במחירים אטרקטיביים.

 • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר", דף המוצר כולל את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר המקסימום באתר של המוצע למכירה ואת מחיר המבצע באתר.

 •  במכירה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר החנות או באמצעות השארת   הפרטים.

 • יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו'.

 • הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך הגולש ל"קונה".

 • לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של כל פרטי האשראי ועם אישור ההזנה ע"י חברות כרטיס האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

 • החיוב בגין עלות המוצר שהוזמן על ידי הקונה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

 • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 הגשת פרטי ביטול עסקאות:
 •  הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

 •  ניתן לבטל תוך 48 שעות מיום קבלת המוצר אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני או   בהודעה לטלפון - 050-7780153.

 •  במידה ונעשה התשלום דרך אתר החנות, יזוכה הלקוח בהחזרה לחשבון וזאת בהתאם למדיניות חברת   הסליקה ולפי מדיניות ביטול עסקה.

 •  אם סופק המוצר לקונה, חובת החזרת המוצר חלה על הלקוח לכתובת - הירמוך 38 תל מונד.

 • ידוע כי ללקוח ישנה אפשרות להחזיר את המוצר גם על ידי שליח של חברה חיצונית על חשבונו, וזאת בתיאום מראש.

 • מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו\או נזק ו\או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר ו\או באריזתו.

 •  מוסכם בין שני הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת   במידה והמוצר נשלח.

 •  לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שהם לא בקופסא המקורית שלהם.

 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו\או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההזמנה.

 • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו\או להציע מוצר חלופי שווה ערך או שדרוג לעסקה, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב, בדואר אלקטרוני או בטלפון.

 •  רכישת מוצר תוגדר ככזאת אך ורק אם מולאו כל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על גביההזמנה והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי. למען הסר ספק: הזמנת מוצר באתר בלבד ללאמסירת פרטי האשראי לא תיחשב כרכישה והחנות תהיה פטורה מהתחייבות או אספקת סחורה.

אספקת המוצרים:
 • החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת שנמסרה בדף ההזמנה, עד 10 ימי עסקים   או אחרת, בתאום המועד עם הקונה ובהתאם לאופי המוצר והמשלוח (איסוף עצמי, משלוח שליח)ותעשה מאמצים כדי לספק במיידית, החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספק הנקובים בדף המכירה, או כפי שסוכם עם הקונה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

 

סוגי המשלוחים:
 •  שליח- שילוח ע"י חברה חיצונית עד 10 ימי עסקים, תלוי מיקום כתובת הלקוח.

 •  איסוף עצמי- בתיאום מול הלקוח.

 • החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

 2. שביתה אצל ספקים של שירותים הדרושים להובלת המוצרים.

 3. כל סיבה שאינה בשליטת החנות ואתר החנות.

 4. באזורים המוגבלים גישה מבחינה ביטחונית ו\או מצב ביטחוני אינו מאפשר זאת ו\או מעבר לקוהירוק, החנות תהיה ראשית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש מול הלקוח.

 •  זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים (יום א-ה) לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

 •  מוסכם כי במקרה של הזמנה ואיסוף עצמי ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

 •  באחריות הלקוח לוודא מראש ולפני ההגעה לחנות כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף.

 •  החנות תשריין את המוצר רק אם נעשתה הזמנה ותשולם בפועל באמצעות האתר.

 

שירות לקוחות:
 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים  על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

 •  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.

 •  החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא כדי לאפשר את הרכישה.

 •  שרות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני:  domibetonetz@gmail.com ובטלפון:0507780153  . וזאת על מנת   לסייע בקליטת ההזמנה, מענה לשאלות שעלולות לעלות בנוגע למוצרים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי,   וכן לפתור בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר וכן לטפל בתלונות.

 

כללי:
 •  שימוש בתמונה של האתר מחייבת הרשאה של בעלי החנות "DOMI BETONETZ".

 •  הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו  ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם   נכתב אחרת.

 •  החנות לא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה   משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, הפסד הכנסה     ו\או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה   הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 •  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר החנות אלא     אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

 •  הגבלת אחריות- אנו שואפים לכך שכל מוצרי החנות יהיו תקינים ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מכיוון שהמוצרים נעשים בעבודת יד, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא במוצר. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לבעלי החנות ולהתריע על כך. אלו יבדקו התלונה, ויחליטו האם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי החנות.

 • ט.ל.ח- נפלה טעות בתיאור המוצר או תמונתו או במחיר המחירון, או במחיר המבצע, לא יחייב הדבר את החנות.

bottom of page